Prosinec 15, 2015 | In: Matematika

Čtverec

ctverecSkládá se ze čtyř stejně dlouhých stran

Průsečík jeho úhlopříček je středem souměrnosti

Po rozdělení pomocí úhlopříček vznikají čtyři stejné trojúhelníky.

 

 

Vzorečky:

Obvod: O = a + a + a + a (4 . a)

Obsah: S = a . a (a2)

Úhlopříčka: u = a √2

Poloměry kružnic:  ctverec_polomer_kruznic

Prosinec 15, 2015 | In: Matematika

Obdelník

obdelnik
Protější strany jsou stejně dlouhé.

Prusečík úlopříček je středem souměrnosti.

Vzorečky:

Obsah: S = a . b

Obvod: O = 2 . (a + b)

Úhlopříčka: obdelnik_uhlopricka

Poloměr kružnice opsané ctverec_polomer_kruznic

Prosinec 15, 2015 | In: Matematika

Kruh

Poloměr (r) je vzdálenost středu k obvodu kruhu.

Vzorečky:

S = p . r2
o = 2 . p . r

Prosinec 15, 2015 | In: Matematika

Trojúhelník

Má 3 strany, dělí se na různoramenné, rovnoramenné a rovnostrané.

Úhly se dělí na pravé, ostré a tupé. Součet vnitřních úhlů je 180°.

Vzorečky:

S = a . va /2

o = a + b + c

Prosinec 15, 2015 | In: Matematika

Rovnoběžník

Protější strany jsou rovnoběžné a stejně dlouhé.

Průsečík úhlopříček je středem souměrnosti.

Úhlopříčky se navzájem půlí.

Vzorečky:

S = a . va

O = 2 . (a + b)

Prosinec 15, 2015 | In: Matematika

Lichoběžník

Základny (a, c) jsou rovnoběžné.

Dělíme na pravoúhlé, rovnoramenné a různoramenné.

Výška je kolmá na základnu a.

Vzorečky:

S = (a + c) . va /2

O = a + b + c +d

Prosinec 15, 2015 | In: Matematika

Krychle

Skládá se z 6 stejných čtverců.

Všechny hrany jsou stejně dlouhé.

Vzorečky:

S = 6 . a2

V = a . a . a (a3)

Prosinec 15, 2015 | In: Matematika

Kvádr

Naproti sobě jsou vždy stejné strany.

Skládá se z obdélníků (čtverců)

Vzorečky:

S = 2 . (a . b + a . c + b . c)

V = a . b . c

Prosinec 15, 2015 | In: Matematika

Koule

Vzorečky:

S = 4 . p . r2

V = 4 . p .r3 /3

Prosinec 15, 2015 | In: Matematika

Válec

Válec se skládá ze 2 shodných kruhů (podstava) a pláště.

Poloměr (r) je poloměr je shodný s r podstavy.

Rozvinutý plášť je obdélník nebo čtverec.

Vzorečky:

S = 2 . p . r2 + 2 . p . r . v

V = p . r2 . v

Categories

Archives

ONE

Hledáš spolehlivý a kvalitní hosting? Doporučujeme: